جستجو
  • جستجو
مميزي مراقبتي سيستم مديريت يكپارچه مجموعه شركت هاي پترو ايران توسط شركت AGR انجام شد و بر اساس آن عدم انطباق اصلي گزارش نشد و گواهينامه ها براي مدت يك سال ديگر تمديد شدند.
© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر