اعضای هيئت مديره
نام و نام خانوادگی : محمود آستانه
سمت : رئيس هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 30 سال
نام و نام خانوادگی :سپهر سپهری
سمت : مدير عامل و عضو هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 28 سال

 

نام و نام خانوادگی : علي پوركبيريان
سمت : عضو هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 16 سال

 

نام و نام خانوادگی : صادق قرباني
سمت : عضو هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 17 سال

 

نام و نام خانوادگی : محمد جواد احمدي
سمت : دبير هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 15 سال
مدیران عامل پیشین
سيد مصطفي خويی
مدير عامل و رئيس هيئت مديره
1377/11/20 - 1386/02/29
سيد علی بهشتيان
مدير عامل و عضو هيئت مديره
1386/02/30 - 1390/09/07
سعيد حافظی
مدير عامل و عضو هيئت مديره
1390/02/08 - 1392/07/29
رهام قاسمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
1392/10/14 - 1397/12/07
اعضای هیئت مدیره پیشین
© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر