پروژه ها
  • پروژه ها
  • تامين خدمات مشاور مربوط به انجام مطالعات جامع ميادين سروستان و سعادت آباد
تامين خدمات مشاور مربوط به انجام مطالعات جامع ميادين سروستان و سعادت آباد

تامين خدمات مشاور مربوط به انجام مطالعات جامع ميادين سروستان و سعادت آباد

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وضعیت پروژه: جاري

خلاصه پروژه :  اين طرح براي بررسی سناریوهای ازدیاد برداشت و افزایش بازیافت نهایی نفت ميادين سروستان و سعادت آباد در سال 1399 آغاز شد.

میدان نفتی سروستان در 110 کیلومتری جنوب شرق شیراز و میدان نفتی سعادت آباد در فاصله 20 کیلومتری شمال ميدان سروستان قرار گرفته است؛ در سال ۱۳۵2 اولین چاه از اين ميادين حفر و وجود هیدروکربن در سازندهای ایلام و سروك آنها كشف شد.

تاريخ شروع پروژه: 1399

مجري: شركت پترو ساحل افق كيش(PESOK)

شرح كار پروژه:

.  انجام مطالعات ژئوفیزیک، زمین شناسی، پتروفیزیک، مهندسی مخزن، سطح الارض

.  پی بردن به چگونگی رفتار چاهها و مخزن، پیش بینی عملکرد آینده چاهها و مخزن

.  تهیه مدلهای شبیه ساز اعم از موازنه مواد، استاتیک و دینامیک، سطح الارض و اجرای همزمان آنها جهت دستیابی به سناریوی بهینه

.  بررسی برنامه های مختلف توسعه مخزن و انجام مطالعات اقتصادی

.  بهینه سازی تولید و مدیریت مخزن

اهداف طرح: بررسی سناریوهای ازدیاد برداشت و افزایش بازیافت نهایی نفت

 

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر