شركت ديريلينگ اينترنشنال ليميتد
كاتالوگ معرفي شركت توسعه پترو ايران
نوع فایلدانلوداندازه
icon معرفي گروه شركت هاي 29.72 MB
فيلم معرفي شركت ديريلينگ اينتر نشنال ليميتد
نوع فایلدانلوداندازه
icon فيلم 171.01 MB
معرفي شركت ديريلينگ اينتر نشنال ليميتد
نوع فایلدانلوداندازه
icon معرفي شركت DCI 5.45 MB
icon بروشور معرفي شركت 1.37 MB
گواهينامه هاي
نوع فایلدانلوداندازه
icon 1 297.52 KB
icon 2 285.95 KB
icon 3 285.98 KB
icon 4 281.09 KB
icon 5 281.05 KB
© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر