کسب و کار ما

شركت توسعه‌ي پتروايران با در اختيار داشتن چهار شركت زيرمجموعه و سبد همگوني از دارايي ها و پروژه هاي مختلف، به عنوان يكي از شركت هاي پيشگام اكتشاف و توليد، گام به گام انطباق عملي استاندارهاي E&P را در ساختار خود پياده كرده و با تثبيت ساختاري در حوزه ي اكتشاف و توليد، بطور واقع بينانه اي پروژه هاي در دست اجرا را هدايت مي‌كند. عملكرد شركت توسعه ي پتروايران در حوزه هاي مربوط به توانمندي هاي فني، مديريتي، مالي و حقوقي و همچنين توانمندي هاي مديريت فناوري بسيار مورد تاكيد است. پايه هاي زيرساختي شركت هاي E&P كه فعاليت هاي اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز خام را به صورت يكپارچه انجام مي دهند، شامل موارد زير است:

اكتشاف

اولين فاز اجرايي در چرخه ي اكتشاف و توليد است كه پتانسيل وجود نفت و برآوردسازي آن با بهره مندي از داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي صورت مي گيرد.

مديريت

در اين فاز، هماهنگي و نظارت بر فعاليت واحدهاي منابع انساني، مالي، حسابداري، ماليات، سيستم اطلاعات مديريتي، روابط عمومي و خدمات حقوقي انجام مي گيرد.

بازاريابي

بازاريابي فروش توليدات نفت و گاز سومين چرخه ي اكتشاف و توليد است كه خدمات نقل و انتقال از مبدا خريد تا مقصد فروش را در بر دارد.

توليد

عمليات توليد نفت و گاز از ميدان به عنوان فاز عملياتي اين چرخه كه شامل: عمليات حفاري، عمليات توليد، افزايش ضريب برداشت و صيانت از مخزن است.


تقسيم بندي جزئي تري براي چرخه ي اكتشاف و توليد وجود دارد كه در 8 زيرشاخه قابل طرح است و به ترتيب عبارتند از: Exploration، Appraisal، Development Planning، Project Management، Production، Sales، Abandonment وAdministration
شركت توسعه ي پتروايران، از سال 1396 چشم انداز تبديل شدن به يك شركت اكتشاف و توليد بزرگ را نصب العين خود در صنعت نفت قرار داد و اين چشم انداز را متناسب با اندازه ي سبد دارايي ها، امكان تامين مالي و توسعه ي پايدار شركت بهينه تر و بروزتر كرد و توانسته است با ايجاد وجه تمايز در قالب شهرت، توانمندي هاي خاص، عملكرد مناسب، توانايي ايجاد ارتباطات و مشاركت و تنوع سبد پروژه، موفقيت هاي شاياني در اين بخش رقم بزند.خدمات حفاری

تامين دكل،  ارائه خدمات يكپارچه حفاری در صنعت نفت و گاز، ارائه راهكارهای مهندسی تجهيزات دكل های حفاری و خدمات پشتيبانی مرتبط

< ادامه

خدمات مهندسی و ساخت

ارائه خدمات فنی و مهندسی مورد نياز زنجيره فعاليت های اكتشاف و توليد ميادين نفت و گاز از مرحله FEED تا راه اندازی كامل و بهره برداری

< ادامه

خدمات بازرگانی و پشتيبانی

 تامين كالا و تجهيزات , خدمات بازرگانی و لجستيك شامل گمرك و ترخيص، حمل و نقل و انبارداری، خدمات اداری، پشتيبانی و تامين نيروی انسانی

< ادامه
© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر