اعضای هيئت مديره
نام و نام خانوادگی : محمود آستانه
سمت : رئيس هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 30 سال
نام و نام خانوادگی :سپهر سپهری
سمت : مدير عامل و عضو هيئت مديره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 28 سال

 

نام و نام خانوادگی : مهدی حاجی حسین زاده
سمت : عضو هیئت مدیره
سابقه فعالیت در حوزه نفت : بیش از 24 سال
مدیران عامل پیشین
سيد مصطفي خويی
مدير عامل و رئيس هيئت مديره
1377/11/20 - 1386/02/29
سيد علی بهشتيان
مدير عامل و عضو هيئت مديره
1386/02/30 - 1390/09/07
سعيد حافظی
مدير عامل و عضو هيئت مديره
1390/02/08 - 1392/07/29
رهام قاسمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
1392/10/14 - 1397/12/07
اعضای هیئت مدیره پیشین
رضا خرازی
عضو اصلی
1377/11/20 - 1382/04/08
مهدي كمالی پور
عضو اصلی
1380/10/18 - 1391/09/30
محمد هادی نژاد حسينيان
رئيس هيئت مديره
1382/04/08 - 1382/10/07
غلامرضا منوچهری
عضو اصلی
1382/04/08 - 1384/07/18
طهماسب مظاهری
رئيس هيئت مديره
1383/06/29 - 1384/07/18
عبداله اسدی خشويی
عضو اصلی
1383/12/09 - 1386/07/01
سيد مهدی مير معزی
رئيس هيئت مديره
1385/04/18 - 1386/02/15
ناصرالدين افتخار
عضو اصلی
1386/07/09 - 1391/07/02
علي محمد معصوميان
عضو اصلی
1386/07/09 - 1394/02/14
نصراله زارعی
عضو اصلی
1391/07/29 - 1392/11/30
امير حسين موسوی
عضو اصلی
1391/07/29 - 1393/11/30
سيف اله خواجويان
عضو اصلی
1392/11/16 - 1395/10/17
حامد جمالی
عضو اصلی
1394/02/15 - 1397/06/31

 

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر