سرمايه انسانی

شناخت و پرورش استعدادهای امروز تضمین کننده موفقیت فردا است


ارزشمندترین دارایی شركت توسعه پتروايران، نيروی انسانی متخصص، مجرب و كارآمد است. نيروی انسانی اين شركت به عنوان كليدی ترين سرمايه شركت، خزانه مجموع تجرببات، دانش ها، درس آموخته ها، خلاقیت و نوآوری، روح اشتیاق به کار، تعهد به اخلاق حرفه ای و اهتمام به ايفای شايسته وظايف در اين سازمان است. از اين رو شناسايی، ايجاد فرصت های برابر، جذب استعدادها، حفظ و نگهداشت و توسعه سرمايه انسانی از اهم وظايف شركت است.

اين شركت با نگاه به نيروی انسانی كارآمد در جایگاه شركای استراتژیک سازمان، برنامه های ذيل را سر لوحه كاری خود در مديريت منابع انسانی قرار داده است:

- طراحی شغل بر اساس نياز سازمان 

- شناسايی و جذب استعدادهای شايسته 

- مدیریت افراد بر اساس قابلیت های آنان

- جبران خدمات و پاداش

- آموزش و توسعه مستمر قابليت های منابع انسانی

- ارتقاء شغلی بر اساس ارزيابی عملكرد© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر