راهكارهای فناوری اطلاعات پتروايران

شركت توسعه پتروايران به عنوان يك شركت پروژه محور، همواره مديريت چندين پروژه بزرگ و ملی را به صورت همزمان بر عهده داشته است. مديريت و اجرای پروژه های بزرگ بدون بهره برداری مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات همسو با كسب و كار امری ناممكن است، از اين رو اين شركت از بدو فعاليت ، طراحی و توسعه راهكارهای فناوری اطلاعات متناسب با نيازهای خود را سرلوحه كار قرار داده و مزيت هايی را در اين زمينه ايجاد نموده است:

  • زيرساخت ارتباطی يكپارچه با قابليت اطمينان و امنيت بالا
  • سامانه جامع مديريت اطلاعات پتروايران، شامل چهارده زيرسامانه با قابليت مديريت  يكپارچه سبد پروژه ها
  • فرآيندها و رويه های بهبود يافته مبتنی بر راهكارهای فاوا
  • نرم افزارهای تخصصی مهندسی و مطالعات بالادستی با قابليت پشتيبانی از چند پروژه به طور همزمان

در عصر انقلاب صنعتی چهارم  بكارگيری فناوری های ديجيتال تحول آفرين در اغلب كسب و كارها رايج و متداول شده است. تحولات و پيشرفت هايی كه در زمينه ديجيتالی شدن رخ داده در حال حذف محدوديت ها و ايجاد فرصت های جذاب و جديدی است که زندگی افراد و سازمان ها را تحت تاثير قرار داده و صنايع را به نسل جديدی از بلوغ و كارآمدی ارتقاء می دهد.

چشم انداز شركت توسعه پتروايران تبديل شدن به يك شركت چابك و انعطاف پذير در حوزه اكتشاف و توليد است. اين شركت در روند تحول كسب و كار خود، بر بهره گيری از فرصت های حاصل از فناوری های ديجيتال و تبديل شدن به يك زبده ديجيتال تمركز دارد، از اين رو بر اساس نقشه راه تدوين شده، سرمايه گذاری جهت توسعه ديجيتالی و حركت به سمت هوشمند سازی و ايجاد مزيت های ديجيتال يكی از برنامه های راهبردی شركت در جهت رقابت پذير شدن، كارآمد شدن و ارتقاء رضايت مندی مشتری است.

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر